SATIŞ SÖZLEŞMESI
MADDE 1- TARAFLAR
1.1 - SATICI
Ünvanı: Küllüoğlu Kuyumculuk
Adresi: Molla Fenari Mah. Vezirhan Cad. Vezirhan İçi No:8 Çemberlitaş - İstanbul
Telefon: 0212 522 42 57
E-mail : info@takidasanat.com
1.2 - ALICI
Adı/Soyadı/Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Email :
MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.takidasanat.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

 

ÜRÜN:
KARGO ADRESİ:
TESLIMAT YÖNTEMİ:
TAHSILAT YÖNTEMİ:


MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, SATICI 'ya ait http://www.takidasanat.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, SATICI tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, SATICI'nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. ALICI, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 2 gün içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda SATICI'nın siparişi iptal edeceğini kabul eder.
4.7- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunlu olup, nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.9- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır.
ALICI, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak SATICI'ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV'si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren ALICI'dan kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren ALICI'ya aittir.
Bu belgelerin ulaşmasını takip eden gelen ürün 7 gün içerisinde kontrol edilir, ardından 7 gün içinde de ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli eğer Yurtiçi Kargo ile iade kargo gönderilecek ise SATICI tarafından, farklı bir kargo şirketi tarafından gönderilecek ise ALICI tarafından karşılanır. Yurtdışı iade kargolar ile ilgili kargo ücreti ve diğer ücretler her zaman ALICI tarafından karşılanır.
MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun'a istinaden 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Madde 1-a ve b maddeleri uyarınca,
ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde ve ATAkulche ürünlerinde ALICI cayma hakkını kullanamaz.
Bu nedenle, ALICI'nın sipariş sırasında seçeceği parmak ölçüsüne göre ayarlanacağı için tüm yüzükler, ALICI'nın istekleri doğrultusunda altın kısımların üzerine ya da içine yazı yazılan ürünler, ALICI'nın istekleri doğrultusunda üretilen tüm ürünler ve ATAkulche'ler cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamında yer alır.
MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER
7.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI'dan alış-veriş yapamaz.
7.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. SATICI, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.
MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
MADDE 9- YURT DIŞI GÖNDERİLER
Siparişin gideceği ülkede oluşabilecek gümrük masrafları, ekstra taşıma masrafları vb. tüm diğer masraflar siparişi veren kişi tarafından karşılanacaktır.
Yurt dışına gönderilen ürünlerin alıcısına ulaşmaması ve Takıda Sanat'a geri gönderilmesi halinde sipariş sahibine taşımacılık bedelinin iadesi yapılmaz, ve ücretsiz olarak tekrar geri gönderilmez.
ALICI'nın siparişinin gümrük süreçlerinin çözülmemesi halinde ilgili ülkenin gümrük uygulamaları içerisinde ürünü imha etme, alıkoyma vb. bir uygulama olduğunda bu durumdan SATICI sorumlu değildir ve sipariş tutarı geri ödenmez.